Ordinarie föreningsstämma hålls  årligen tidigast den 1 april och senast före juni månads utgång. Medlem som önskar anmäla ärenden till stämma skall anmäla detta senast den 1 februari eller inom senare tidpunkt som styrelsen bestämmer. Extra föreningsstämma skall hållas, när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade, skriftligen begär det hos styrelsen, med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman.  Se mer information om föreningsstämman  i stadgarna.

 

Ordinarie föreningsstämma ägde rum den 12 juni 2023.

Protokoll årsstämma den 12 Juni 2023.pdf

Årsredovisning Fyrisäng 2022.pdf


Ordinarie föreningsstämma ägde rum den 31 maj 2022.
Protokoll årsstämma den 31 Maj 2022
Årsredovisning Fyrisäng 2021


 

Ordinarie föreningsstämma ägde rum den 1 juni 2021.

Årsredovisning Fyrisäng 2020.pdf

Motioner och styrelsens svar på dessa 2021.pdf 

Protokoll årsstämma den 1 juni 2021.pdf


  

Ordinarie föreningsstämma ägde rum den 16 juni 2020.

Årsmöteshandlingar_Fyrisäng_2020

Årsredovisning Fyrisäng 2019

Protokoll från stämman 16 Juni 2020


Ordinarie föreningsstämma ägde rum den 22 maj 2019.

Dagordning Stämma 2019

Årsredovisning 2018

 

Protokoll från stämman 22 maj 2019


Extra föreningsstämma ägde rum den 5 december 2018.

Möteshandlingar extrastämma december 2018

Nya stadgar för Brf Fyrisäng

Protokoll från stämman 5 december 2018


Ordinarie föreningsstämma 2018 ägde rum den 17 maj.

Årsmöteshandlingar 2018

Årsredovisning för 2017

Protokoll från stämman 17 maj 2018


Ordinarie föreningsstämma 2017 ägde rum den 17 maj.

Årsmöteshandlingar 2017

Årsredovisning för 2016.

Protokoll från stämman 17 maj 2017


Ordinarie föreningsstämma 2016 ägde rum den 19 maj.

Årsmöteshandlingar 2016

Årsredovisning för 2015.

Protokoll från stämman 19 maj 2016


Ordinarie föreningsstämma 2015 ägde rum den 21 maj.

Dagordning

Årsredovisning för 2014.

Protokoll från stämman 21 maj 2015


Ordinarie föreningsstämma 2014 ägde rum den 15 maj.

Dagordning

Årsredovisning för 2013.

Protokoll från stämman 15 maj 2014


Ordinarie föreningsstämma 2013 ägde rum den 28 maj.

Dagordning

Årsredovisning för 2012.

Protokoll från stämman 28 maj 2013


Ordinarie föreningsstämma 2012 ägde rum den 31 maj.

Dagordning

Årsredovisning för 2011.


Protokoll från stämman 31 maj 2012


En extrastämma ägde rum den 11 april 2012.

Kallelse extrastämma 11 april 2012

Dagordning extrastämma 11 april 2012

Förslag stadgeändring extrastämma 11 april 2012


Ordinarie stämma 2011 ägde rum den 25 maj kl 18.30.

Dagordning för stämman den 25 maj 2011.

Bilaga arvodesförslag stämma 25 maj 2011 (pdf)

Årsredovisning för 2010.


Protokoll från extra stämma den 1 februari 2010 (digital kopia saknas)


Protokoll från stämman 9 juni 2009 (pdf)