Välkomna att höra av er till någon av oss i styrelsen när ni har frågor eller synpunkter! Föreningen har ett postfack i 4E.
Om ni föredrar e-post så är adressen:  eller via formulär (e-posten går till ordföranden).

Faktureringsadress: 
Brf Fyrisäng
FE 5727-164
831 90 Östersund
Faktura kan skickas via e-post:

Föreningens org.nr: 769615-5683


Här är fr. o. m. föreningsstämman 2023, föreningens styrelse:

Ordförande
Jenny Jansson Liikamaa
070-246 83 00

   
Vice ordf. 
Torbjörn Eriksson
070-392 69 04
      
Ledamot
Linda Mathsson Alm
070-204 84 83
 

Ledamot 
David Westberg
070-942 83 03

 
Ledamot
Per-Olof Karlsson
070-547 48 97
 
Ledamot
Lena Forsberg
073-517 86 67
 

Ledamot
David Pekar
070-278 15 41

 
Suppleant
Göran Mårtensson
070-217 29 66
 

Suppleant
Kristian Sandvold
070-723 34 34

 

Suppleant
Annika Windahl Pontén
070-525 84 54