Välkomna att höra av er till någon av oss i styrelsen när ni har frågor eller synpunkter! Föreningen har ett postfack i 4E.
Om ni föredrar e-post så är adressen:  eller via formulär (e-posten går till ordföranden).

Faktureringsadress: 
Brf Fyrisäng
FE 5727-164
831 90 Östersund
Faktura kan skickas via e-post:

Föreningens org.nr: 769615-5683

Här är fr. o. m. föreningsstämman 2022 föreningens styrelse:

Ordförande
Torbjörn Eriksson
070-392 69 04

   
Vice ordf. & kassör
Göran Mårtensson
070-217 29 66

      
Ledamot
Linda Mathsson Alm
070-2048483

 
Ledamot 
Vakant pga flytt

 
Ledamot
Jenny Jansson Liikamaa
070-246 83 00

 
Ledamot
David Westberg
070-942 83 03

 
Suppleant
Lena Forsberg
073-5178667

 

Suppleant
Jan Nilsson

0722-436723

 
Suppleant
Per-Olof Karlsson
070-547 48 97