Välkommen att hissa den svenska flaggan!

Brf Fyrisängs flagga förvaras i tvättrummet, på hatthyllan till vänster om ingången. Den får användas av medlemmar som vill flagga till exempel vid högtidsdagar. Du är också varmt välkommen att hissa dn svenska flaggan vid allmänna flaggdagar.

Medlem som vill hissa flagga bokar tid i flaggpärmen i tvättrummet. Där finns också vev att använda vid hissningen, flaggstången har en inre lina. Efter halning av flaggan hissas flaggvimpeln. Den skall alltid sitta uppe då ingen ordinarie flagga är hissad.

Vik aldrig ihop en våt eller fuktig flagga. Låt den torka först. Vik flaggan så att den blå duken kommer utåt. Ingen egen flagga, till exempel landskapsflagga, får hissas. Flaggan får inte hissas på halv stång, det vill säga ingen sorgeflaggning är tillåten.