Du ansvarar för nycklar och lås till din lägenhet och postbox. Föreningen bekostar INTE låsbyten eller nya nycklar. Vår nyckelfirma är CERTEGO Uppsala-Fyrislund. Här beställer du nya nycklar och eventuella låsbyten. Det är viktigt att korrekt antal nycklar överlämnas vid försäljning/köp av lägenhet. Det korrekta antalet nycklar framgår av Certegos /föreningens register och kan inte frångås av enskilda överenskommelser. 

Överlåtelse av nycklar vid försäljning/ny medlem sker genom att Mediator (företaget som sköter föreningens ekonomi) meddelar vår nyckeldistributör Certego om de nya ägandeförhållandena.
I denna information ska det framgå vilket objektsnummer det gäller, datum för inflyttning samt namn och personnummer på den nya kontraktsinnehavaren.
Säljaren lämnar in sina nycklar hos Certego senast i samband med att köparen ska tillträda. Nycklarnas antal kontrolleras och om antalet inte stämmer med Certegos förteckning kommer säljaren debiteras för byte av låset. Certego informerar om detta vid nyckelinlämningen. Köparen hämtar ut sina nycklar hos Certego. Köparen ska ha med underskrivet avtal samt legitimation.
Tid för eventuellt låsbyte bokas med köparen. Observera att endast lägenhetsinnehavare kan beställa nycklar och måste kunna legitimera sig hos Certego.

Förutom lägenhetsnycklar så är det också CERTEGO som har hand om nycklar till brevlåda,parkeringshus samt nycklar till eluttag vid bilparkering. Nycklar till låskolv för bokning av tvättstuga överlämnas direkt till köpare vid överlåtelse. Om nyckeln är borttappad kan ny beställas hos Certego.

Länk till CERTEGOs webb