• Om du inte har anmält dig på föreningens webbsida - gör det! På så sätt får du aktuell och viktig  information via e-post om ditt boende. Skapa ett konto! 

  • När du säljer eller köper lägenhet - kolla under knappen Mäklarinfo - där finns viktig information för dig som säljer/köper en lägenhet. Vid pantsättning av lägenhet krävs särskilda rutiner. Se information under Mäklarinfo.

  • Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du för att bekosta allt inre underhåll som inventarier, blandare, kakel,lås, dörrhandtag, ommålningar etc. Läs igenom stadgarna så ser du vad som gäller för den enskilda innehavaren och vad föreningen gemensamt ansvarar för.  Uppmärksamma också vilka ändringar i bostaden som kräver särskilt tillstånd.Föreningen ansvarar för det gemensamma ventilationssystemet och bostadsrättsinnehavare ansvarar för den egna köksfläkten. När det gäller köksfläktar är det s.k. alliancefläktar som är standard. Kolfilterfläkt är också möjlig men ingen annan fläkttyp får installeras. Observera att du inte på eget bevåg får ändra på något i det gemensamma ventilationssystemet. Vid inspektion som genomförs med jämna mellanrum kontrolleras att du har fungerande fläkt. Vid konstaterade fel,  som beror på det som bostadsrättsinnehavare ansvarar för, är du skyldig att åtgärda fel.
  •  Fönster och balkongdörrar har ibland "skevat" lite under sommarens varmaste och fuktigaste månader. Detta brukar i regel lösa sig när temperaturerna blir mer normala. Du som bostadsrättsinnehavare är ansvarig för själva glaset i fönstret och till fönstret hörande beslag, handtag, låsanordningar, vädringsfilter och tätningslister. Föreningen däremot svarar för målning av utsida. Bostadsrättsinnehavaren är alltid ansvarig att se till att sköta sin underhållsskyldighet.

  • Kärlen med brännbart i soprummet töms regelbundet. Tänk på att soprummet är avsett för hushållssopor. Större förpackningar, föremål, elektronik, grovsopor och farligt avfall får inte lämnas i soprummet utan lämnas i någon av kommunens återvinningscentraler (närmast är i Librobäck). När medlemmar lägger sopor som inte ska vara i soprummet blir kostnaderna höga samtidigt som det kan åsamka grannarna problem. 
  • Vid rengöring av avlopp från handfat, räcker det inte alltid att rengöra själva vattenlåset, utan även röret in mot väggen. Detta rör kan dras loss och sedan rengöras. I vissa fall kan det krävas att även göra rent röret inne i väggen. Det kan göras genom att föra in en vattenslang och spola. Observera att du ansvarar för rören ända fram till de gemensamma rören i stammen.

  • Under radiatorer/element finns ventiler med filter. Dessa filter kan behöva rengöras då och då. Det kan göras med en fuktig trasa (om du har kvar bopärmen från 2009 kan du se exakt hur den rengöringen kan gå till). Efter viss tid bör filtret bytas, detta kan göras på eget initiativ eller vid en gemensam upphandling. Styrelsen återkommer med besked om när det är dags för den gemensamma upphandlingen/byte av filter.

  • Skatteverkets fyrsiffriga nummer ska anges vid adressändring. Skatteverkets fyrsiffriga nummer skiljer sig från din lägenhets kontraktsnummer. Skatteverkets nummer börjar på 1 därefter följer det våningsplan du bor på  (där första plan får siffran 0 och därmed får t.ex. plan 7 siffran 6). Därefter följer en siffra som indikerar hur många lägenheter som finns på våningsplanet och vilken av dem som är din. Se till att du är bokförd på rätt adress!