Nyheter

Hej alla medlemmar,


Här kommer information och material inför årets föreningsstämma.

Dag: Måndag 12 juni
Tid: Mötet startar kl. 18.30 – kom gärna en stund innan
Plats: Konferensrum Magistern K7 på Fyrishov (säg till i receptionen så guidar de er till lokalen)

Föreningen bjuder på kaffe/te och smörgås i samband med mötet.

Vill man ha materialet i pappersform före mötet lämnas en lapp med namn och trappuppgång i Göran Mårtenssons postfack i 4G.

 

Varmt välkomna!

 

/ Styrelsen

 

Dagordning_ordinarie_föreningsstämma_2023.pdf

Brf Fyrisäng_årsredovisning_revisionsberättelse_2022.pdf 

Motion till årsstämman 2023.docx

Valberedningens förslag till BRF Fyrisängs styrelse stämman 2023.docx

4-Fullmakt för ombud.pdf

Lördagen 10 juni, kl 09.00 - 13.00 kommer samtliga ventilationsfilter bytas ut i alla lägenheter.

Det är viktigt att någon är hemma alternativt lämnar dörrlåset i s.k. "kl.10 läge" vilket innebär att personal kommer in i lägenheten med huvudnyckel.

De medlemmar som inte möjliggör filterbyte, kommer att kunna hämta ut filter och själva göra byte och eventuell rengöring av ytan/kanal.

Detta är ett projekt där Brf Fyrisäng tar hela kostnaden. 

 

I samband med förmiddagen 10 juni kommer tvättstugan inte att vara tillgänglig eftersom ansvarig personal disponerar tvättstugan.  

Den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) visar att föreningen behöver genomföra några åtgärder och detta är en av de planerade åtgärderna. Mer information kommer senare.

 

Styrelsen genom

/ Jenny

Hej medlemmar i Brf Fyrisäng!

Årsmötet närmar sig och vi söker som vanligt den här tiden på året nya styrelseledamöter, både ordinarie och suppleanter. Brf Fyrisäng är vår gemensamma angelägenhet och alla boende tillika medlemmar i föreningen förväntas någon gång att engagera sig i den, t.ex. genom styrelseledamot­skap. Det är ett spännande, roligt och lärorikt uppdrag att få vara med och förvalta och utveckla våra tre hus och miljön omkring dem. Och man lär känna fler grannar på kuppen vilket kan vara positivt för den som är nyinflyttad.

Som medlem i styrelsen ges du möjlighet att påverka och förvalta den troligtvis största investeringen i livet som du har gjort – din bostadsrätt. I dessa tider med stigande kostnader kan du via styrelsearbetet påverka framtidens utgiftsbild. Många i föreningen har tidigare varit involverade på olika sätt. Därför söker vi nu dig som inte tidigare varit involverad! Nu är det din tur! Eller du som avgått men längtar tillbaka – även du är välkommen.

Någon bakgrundskunskap om vad styrelsearbete innebär är inte nödvändigt, du lär dig vartefter genom dina mer erfarna kolleger i styrelsen och via de kurser som man kan gå. Olika sorters kompetenser och bakgrunder behövs. För insatsen erhåller man även ett mindre arvode som fördelas internt i styrelsen efter ansvar och engagemang.

Har du frågor att ställa om styrelsearbetet innan du anmäler ditt intresse så tala med valberedningen så kan vi ge mer information. Mikael har tidigare suttit i styrelsen några år när BRF Fyrisäng var ny och har god insikt, medan Britt-Inger satt i styrelsen hos sin förra BRF innan hon flyttade hit:

Mikael Lyckberg - 070-674 66 20 -

Britt-Inger Johansson – 070-850 68 75 -

Länk till styrelsens arbetsuppgifter och ansvar, Styrelsearbete Brf Fyrisäng

 

 

Årets ordinarie föreningsstämma kommer hållas måndag den 12 juni kl. 18.30.

Plats: Fyrishov

 

Kallelse kommer att gå ut till alla medlemmar i slutet av maj.

Då kommer även årsberättelse, motioner och andra bilagor inför mötet att finnas på vår hemsida.

 

Om du har förslag på förändringar i vår förening – skicka gärna in en motion!

Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 maj. 

Skicka din motion via e-post till  eller lägg den i styrelsens postfack på Ringgatan 4E. Motionen ska vara av sådan art att det är av allmänt intresse för föreningens medlemmar.

 

Föreningsstämman kan, enligt stadgarna, endast fatta beslut i de ärenden som finns med i dagordningen till stämman.

 

Vänliga hälsningar,

Styrelsen, brf Fyrisäng

En lägenhetsnyckel har hittats i dörren till vinden i trappuppgång 4A. Nyckeln återfås mot korrekt lägenhetsbeteckning. Om du tappat nyckeln - ta kontakt med Torbjörn eller maila styrelsen.

Hälsningar Torbjörn