Nyheter

Höjd månadsavgift från 1 april

Styrelsen har beslutat om att höja månadsavgiften med 9% motsvarade den avgiftssänkning som genomfördes 1 januari 2020. Avgiftsjusteringen räknas träda i kraft från och med 1 april 2023 Detta för att ta höjd för de ökade omkostnader som förväntas framöver bland annat pga stigande räntor och ökade omkostnader för el och uppvärmning. I dagsläget har vi goda ekonomiska marginaler, men vi vill med denna avgiftshöjning säkerställa stabil ekonomi även fortsättningsvis.

 

/Styrelsen