Nyheter

IT-webb driftsstörning 8 feb

Under onsdagen 8 feb får vi räkna med ett kortare avbrott på ca. 10 - 30 minuter. Anledningen är att Telia flyttar kunder-/fastigheter till en ny kommunikationsplattform för fiber. En kort driftstörning kommer att uppstå.

Telia skriver - Om boende inte får igång sin tjänst efter avbrottet, uppmanas era boende att starta om sin tekniska utrustning. Kvarstår problemen uppmanas era boende kontakta vår kundtjänst på telefon 90 200. 

/ Styrelsen